درباره سامانه


«طرح غدیر: عضویت فراگیر كتابخانه‌ها»، راهكاری است كه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) برای دسترسی مستقیم به منابع کتابخانه‌های زیرپوشش طراحی و اجرا شده است. برپایه این طرح، متقاضیان استفاده از منابع موجود در کتابخانه‌های زیرپوشش آن می‌توانند، از محلی که به عنوان مبدأ برای آنها تعیین شده است...

آگهی‌