نمایش اطلاعیه


الزام به تصفیه‌حساب با طرح غدیر

الزام به تصفیه‌حساب با طرح غدیر برای دانش‌آموختگی دانشجویان تحصیلات تکمیلی از سوی معاون گرامی آموزشی وزارت عتف به تمام مؤسسه‌ها، و دانشگاه‌های زیرپوشش طرح غدیر ابلاغ شد.

 

پشتیبانی فنی