نمایش اطلاعیه


نخستین بسته پستی مستندات عضویت دور دوم طرح غدیر

نخستین بسته پستی شامل مستندات عضویت در دور دوم طرح غدیر (عضویت فراگیر کتابخانه‌ها)  به مبدأ ارسال شد.

پشتیبانی فنی